DVD's

 

Attentie:

Deze uitzendingen zijn merendeel terug te vinden op YouTube. Op DVD zijn ze al jaren niet meer verkrijgbaar.

 

 

 

Constant Kusters bij NOVA College Tour op 6 januari 2010

 

Vrijheid van meningsuiting.

 

Het onderwerp vrijheid van meningsuiting was een mooi onderwerp voor pittige discussies tussen advocaten Anker en Spong, Leefbaar Rotterdam politicus Marco Pastors en NVU-partijvoorzitter Constant Kusters. De presentatie was in handen van Twan Huys.

 

 

 

Constant Kusters te gast bij het Gesprek

 

Maandag 15 september 2008 was de NVU voorzitter te gast bij omroep Het Gesprek in het programma Commissaris Theodor met een uur durende interview waarin de NVU voorzitter goed de kans krijgt om zijn verhaal te doen. Theodor Holman (vriend van de vermoordde Theo van Gogh), was als interviewer precies op zijn plaats en wist de chemie te vinden om met Constant Kusters vele verschillende onderwerpen te behandelen en tot een goed gesprek te komen.

 

 

 

 

 

NVU te gast in Sophie op 3

 

Partijvoorzitter Constant Kusters, penningmeester Michel Boerboom en de voorzitter van het GJN Ivo Pastoor waren te gast in het BNN-programma Sophie op 3.

Zondag 25 januari 2009 waren de NVU-ers te zien als tafelgast in een talkshow van Sophie Hilbrand waarin zij probeerde met uitlokkende vragen “het gesloten rechts-radicale wereldje te openen”...

Ondanks de vele vervelende vragen waarmee Sophie Hilbrand ons probeerde te tackelen is het bijna ieders conclusie dat het programma enkel een reclame-uitzending was voor de NVU!

 

 

 

Tweestrijd

 

Een afstudeer project in de vorm van een documentaire over Jaap van Beek (KAFKA)
en NVU voorzitter Constant Kusters.


Deze boeiende 30 minuten durende documentaire bevat openhartige interviews waarin beide heren hun uiteenlopende denkbeelden uitleggen ondersteund met mooie beelden van de demonstratie in Oss "Tegen het casino-kapitalisme! Tegen plutocratie! Eerlijke winstverdeling voor ons volk!" De DVD is een goed voorbeeld van echte, oprechte, objectieve journalistiek!

 

 

 

Rondom 10

 

NVU partijvoorzitter Constant Kusters te gast bij het NCRV programma Rondom 10 van 23-9-2006 met als thema "Rechts-extremisme".

Tijdens deze live-uitzending van 50 minuten, schitterde onze partijvoorzitter Constant Kusters door het op te nemen tegen PvdA 2e kamerlid Dijsselbloem.
Nooit eerder was iemand uit de rechts-radicale politiek 50 minuten live in een televisie uitzending.
Weer een historische overwinning voor de NVU.

 

 

 

 

 

Voor volk en vaderland!

 

Volksnationalisten van Nederland

Op 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Extreem rechts, samengegaan in de Nederlandse Volks Unie, doet er aan mee. Wie bevolken de Nederlandse Volks Unie? Wat is hun netwerk? Wat zijn de internationale contacten? Wat zijn hun ideeën en wat zijn hun kansen? In 'Voor volk en vaderland' volgt Tegenlicht-regisseur Rob Schröder drie radicale jongeren, en probeert te begrijpen wat hen bezielt.

Tot op heden hebben de media de aantrekkingskracht van radicale ideologieën onder jongeren vooral afgedaan als naïviteit of dommigheid van doelloze teenagers. Maar hoe naïef zijn deze jongeren eigenlijk? Door een tijd mee te lopen met Constant Kusters (voorzitter Nederlandse Volksunie), Michiel Boerboom (NVU) en John Willemse (Germaanse Jeugd Nederland) ervaart regisseur Schröder iets anders dan naïviteit. Hardcore neonazistische bewegingen als de Nederlandse Volks Unie en De Germaanse Jeugd Nederland (jeugdbeweging van NVU) blijken opvallend goed georganiseerd te zijn. En hebben landelijk een wervende uitstraling. De zogenaamde 'Lonsdale jongeren', in stadjes en dorpen in Brabant, Gelderland, Friesland en Limburg, worden niet zelden aangestuurd door leden van dit soort radicale groepen. 'Voor volk en vaderland' moet blootleggen wat er zich achter de keurige burgerlijke façades van de lieflijke stadjes en dorpen ontwikkelt. Waarom voelen jongens en meisjes, die de luxe hebben gekend van een beschermde opvoeding binnen een relatief veilige omgeving, zich aangetrokken tot een radicale ideologie die zich afzet tegen alles wat hun vreemd is? Is het angst voor de voortdenderende globalisering? Geen grip meer op de grote boze buitenwereld? Is het zoeken naar nieuwe sociale structuren en zekerheden? Nieuwe Hollandse waarden en normen misschien?

Om boven het niveau van provocerende statements uit te komen en te kunnen doordringen in de beweegredenen en denkbeelden van deze radicale groeperingen, heeft Schröder met opzet gekozen voor het volgen van de wat oudere radicalen Kusters, Boerboom en Willemse, allen rond de dertig. Schröder volgt hen onder andere tijdens de bijeenkomsten met leden van de Duitse neonazi partij, de Nationale Partei Deutschland en de jongerenbeweging de Freie Nationalisten. Hij noteert dat de door hem geportretteerde jongens met problemen kampen waarmee in vrijwel alle geledingen van de maatschappij wordt geworsteld. Onbevooroordeeld kijken naar 'Voor volk en vaderland' zou volgens Schröder wel eens kunnen betekenen dat vertrouwde denkbeelden her en der een stevige duw krijgen.

50 minuten durende documentaire over de deelname van de NVU aan de gemeenteraadsverkiezingen 2006

 


 

 

Catherine Keyl's interview met onze partijvoorzitter - Het interview van 2003

2x50 minuten durende uitzending met partijvoorzitter Constant Kusters

De opnames zijn gemaakt in het jaar 2003, met beelden van demonstraties en verschillende interviews

N.a.v. deze opnames ontstond er veel tumult in de media over de wijze waarop Catherine Keyl partijvoorzitter Constant Kusters interviewde. Bevooroordeeld probeerde zij de NVU voorzitter ten val te brengen, wat niet gelukt is

Een prachtig tijdsdocument over de NVU en haar gevecht met dit politieke systeem