Rembrandt van Rijn 1606 - 1669

 

 

 

Rembrandt wordt op 15 juli 1606 geboren te Leiden als 8e van 9 kinderen, terwijl alle kinderen opgeleid worden tot handwerkslieden / arbeiders sturen zijn ouders hem naar de Latijnse school, na 7 jaar gaat hij oude talen studeren aan de filosofische faculteit Leiden.

 

Na zijn leertijd van 2 jaar bij de bekende schilder en atelier “van Swanenburg” en een studie van 6 maanden bij Pieter Lastman in Amsterdam, vestigde de 19 jarige Rembrandt samen met collega en kameraad Jan Lievens zich in zijn geboortestad: Leiden. De eigenzinnige jonge kunstenaars worden snel bekend, o.a. Constatijn Huygens, zijn latere steun en secretaris van stadhouder Frederik Hendrik, vereerde hen met een bezoek, door Huygens bemiddeling koopt het engelse hof en Frederik Hendrik verschillende schilderijen, een belangrijk succes. Zijn 1e schilderij was “de steniging van de heilige Stefanus”met een stijl die toen als het moeilijkste bekend was en dus daarom in hoog aanzien stond. De kunstenaar moest o.a. mens en diens anatomie in alle mogelijke houdingen beheersen! Rembrandts dramatische lichtweergave was en is één van zijn bekendste kenmerken, deze 1e “stijl”periode bestond voornamelijk uit bijbelse taferelen. Zijn 1e portretopdrachten kwamen uit Amsterdam, en stralen een hoge mate van perfectie uit en deze perfectie bezorgde hem steeds meer, en steeds belangrijke opdrachten, en hij vertrok naar Amsterdam waar hij lid werd van het Lukasgilde, zodat hij als meester gezellen en leerlingen mocht opleiden, en stevende af op het hoogtepunt van zijn loopbaan “ Kapitein Frans Banningh Cocq geeft zijn luitenant bevel op te trekken” Dit schilderij van 363x437 cm is beter bekend als “de Nachtwacht”! Het oorspronkelijke doek van 4 bij 5 meter uit 1642 werd begin 1700 versneden om vanuit de feestzaal van de schuttersgilde naar een kleinere vergaderzaal te gaan! In de tussentijd sterven 2 dochters en 1 zoon op zeer jonge leeftijd alleen zoon Titus en dochter Cornelia blijven leven. Nadat de Nachtwacht is voltooid veroorzaakt de dood van zijn vrouw Saskia van Uijlenburgh een crisis in zijn leven. Toch begint Rembrandt aan zijn beroemde ets “de Honderdguldenprent”, zijn grafische kunsten zijn beroemd en zijn grafiek is heel populair en word veel gekopieerd vooral voor altaar stukken. Ondanks de vele opdrachten, zijn goed lopende verkoop van etsen en zijn leerling-gelden heeft hij een schuldenlast en wordt gedwongen om steeds meer geld te lenen. In de volgende jaren worden Rembrandts huis en collecties (exotica, wetenschappelijke en historische objecten) geveild zonder dat van de opbrengst zijn schulden kunnen worden betaald. Zijn zoon Titus en vrouw nemen Rembrandt in dienst in hun kunsthandel, terwijl hij nu teruggetrokken leeft schildert hij o.a. nog “de staalmeesters”een portret van de waardijns van het Amsterdamse wapengilde, kort daarop sterft zijn zoon en trekt hij bij zijn schoondochter in, alwaar hij op 4 oktober 1669 sterft.

 

 

 

 

Vincent de Kam.