Peter van Egmond

 

Toespraak Peter van Egmond, partijsecretaris van de NVU,
10 juni jl. in Ter Apel


Wij zijn hier om te demonstreren tegen de massa-immigratie in Nederland, want de aantallen zijn gigantisch en ze zullen het aanzien van Nederland definitief veranderen. We hebben ook in Ter Apel een asielzoekerscentrum wat in economische zin totaal geen bijdrage levert aan onze Nederlandse samenleving, ons handen vol geld kost, met ook asielzoekers die uit veilige landen komen en geen kans maken op een verblijfsvergunning. We raken onze identiteit kwijt en onze kleinkinderen zullen vreemdeling in eigen land worden als deze invasie doorgaat. In onze grote steden zijn de Nederlandse kinderen al een minderheid geworden. Ze worden gedomineerd door kinderen van vreemde afkomst, die de toon zetten.

 

Onze overheid wil minder asielzoekers zeggen ze: maar Frontex fungeert als veerdienst voor gelukzoekers en zijn de handlangers van mensensmokkelaars geworden. Onze overheid wil minder werkelozen zeggen ze: maar hoe bestrijd je werkeloosheid met open grenzen. Onze overheid wil minder criminaliteit zeggen ze: maar onze gevangenissen zitten vol met criminele buitenlanders. Onze overheid wil een financieel beheersbare gezondheidszorg zeggen ze: maar vluchtelingen en gelukzoekers krijgen gratis gezondheidszorg, waar Nederlanders met premie en eigen risico zich scheel aan betalen. Onze sociale zekerheden worden ingeperkt en ook op de bejaardenzorg wordt aan alle kanten gekort.

 

Maar er is wel geld voor het mislukte multiculturele experiment en de media spiegelen ons de multiculturele heilstaat voor als zaligmakend. Terwijl iedereen weet dat het multiculturele schip zinkende is, want een verzorgingsstaat en massa-immigratie gaan niet samen. Onze jeugd die jarenlang op een woning moet wachten, en jarenlang op een wachtlijst staat, moet nog langer in de wachtkamer staan, omdat buitenlandse statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt. Door de alsmaar voortdurende massa-immgratie zullen we uiteindelijk als oorspronkelijke bevolking richting de afgrond geduwd gaan worden.

 

De bevolkingsvervangers zitten in Brussel, in de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag en in uw en onze gemeenteraden: deze identiteitsslopers en volksverraders zullen de toekomst van onze kleinkinderen te grabbel gooien, die straks als vreemdelingen in eigen land moeten zien te overleven. Dit wordt veroorzaakt door hypocriete wegkijkers die dit proces in gang hebben gezet. We zitten in een proces waar we ons land en de grote steden prijs moeten geven aan de oprukkende invasie van vreemdelingen, die zich in een slachtofferrol hijsen en ons ter verantwoording roepen en chanteren met het verwijt van racisme en discriminatie. Terwijl het gewoon veroveraars zijn en ons uiteindelijk door de macht van getal zullen vernietigen in de toekomst als dit zo doorgaat, want de zogenaamde gepropageerde multiculturele samenleving is als een sigaret: als je eraan begint zal hij je uiteindelijk slopen. En de zelfbewuste Nederlander die nog zijn mond durft open te doen tegen de tolerantieterreur wordt door de zogenaamd objectieve media - die aan de lange arm van Brussel en Den Haag lopen - afgeslacht.

 

Wij van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) willen niet dat de identiteit van de Nederlandse bevolking door massa-immigratie vernietigd wordt. Wij staan hier om te vechten voor het voortbestaan van ons land en ons volk. Wij willen niet verdampen in de opgelegde capitulatie mentaliteit die door massa-immigratie en een demografische verdringing over ons afgeroepen wordt, want als dit zo doorgaat zal het Nederlandse volk achter de horizon verdwijnen. Beste mensen, laat Nederland geen land worden van sharia-roepers, van jihadschreeuwers, van vrouwenbesnijdenissen, van boerka’s, van schadors, van hoofddoeken, van bloedwraak, van eerwraak, en van moskeeën en minaretten.


WIJ STAAN VOOR ONS LAND EN ONS VOLK: DIT NEDERLANDSE LAND, DAAR BLIJVEN WE VOOR VECHTEN. WE HOUDEN DAAROM STAND, STOP HET VERRAAD. WE BLIJVEN OP STRAAT. HET ZAL ZE NIET LUKKEN OM ONS WEG TE DRUKKEN. WIJ STAAN PARAAT VOOR VLAG, VOLK EN STAAT.

 

Peter van Egmond.