Het Boerendom als levensbron van het volk.
Thema: De zuivelnatie Nederland is tanende. Mijn uitleg en morele visie.

 

Boer zijn is een vak en titel, alle facetten van het boerendom moet hij/zij zelf beheersen. Vaak van jongs af aan is zijn thuis het platteland en de boerenhoeve. De ontwikkeling van Nederland aangaande zuivel, akker- en tuinbouw is toonaangevend voor de wereld. Er is geen land wat een zulk hoog efficiënte productie haalt als hier in Nederland. Ook de glasbouw met haar bloemen en tomaten is zeer intensief maar ook innovatief te noemen. De goede infrastructuur in Nederland en haar opleidingen in de landbouw vakscholen staan hoog in het vaandel. Als landbouwnatie is voor een klein land is het een wereldmacht. We hebben slechts 2.2 miljoen hectare landbouwgrond waarvan grotendeels grasland. Als we ons land vergelijken met een Oekraïne dan heeft die op papier 42 miljoen hectare aan landbouwgrond. Doch kan dat land niet tippen aan de omzetten van Nederland. De efficiëntie is vele malen hoger en ook de werklust. Daarnaast weten we als geen ander hoe we onze producten moeten verwerken en verhandelen op de wereldmarkt. We zijn als landbouwnatie een grootmacht zonder te overdrijven.

 

Ruilverkaveling.
De explosieve groei kwam vooral na 1980 toen ruilverkaveling ervoor zorgde dat boerderijen beter te bereiken waren. Het vervoeren van melk met bussen over onze kanalen en vaarten werd verleden tijd. Er kwamen voor Nederland grootschalige boerderijen van gemiddeld 100 melkkoeien. Voorheen was dat vaak 10-30 koeien om te melken. De melk moest vaak per melkbus worden vervoerd via sloten en onverharde wegen naar locale zuivelfabrieken. Waar men in de jaren 1930-1940 per koe een 10-15 liter per dag melkte, was dat in 1990 een 40-50 liter per koe/dag.
In Nederland worden vooral koeien gemolken en dat levert per jaar een 13 miljard liter op. Als we dit nog even terug vergelijken met Oekraïne dan heeft die 14 x meer landoppervlakte dan bij ons en circa 2.5 miljoen melkkoeien. Nederland heeft momenteel een 1.5 miljoen melkkoeien. Daarnaast is de productie in Oekraïne gesteld op een 7 miljard liter melk. Los van de minder efficiënte verwerking in Oekraïne zien we dat we als klein land een groot marktaandeel hebben in de zuivel.

 

Onze boeren en zuivel onder hevige druk.
Van oudsher zijn boeren nogal teruggetrokken op hun hoeve. Ze uitten zich minder en komen in de praatprogramma’s van de stedelingen amper voor. Daar hebben ze ook geen tijd voor daar ze het woord ‘alvast een goed weekend’ niet kennen als harde werkers. Ons land en de lage landen zijn stevig verankerd door de geschiedenis van het boerendom.
Het mag u niet ontgaan dat de afgelopen jaren het boerendom zwaar onder druk komt te staan. Dit door onze regering partijen en enigen uit de oppositie. U dient te bedenken dat van onze 150 ‘tweede kamer’ leden er 148 uit de steden komen.

 

Links goddeloze partijen.
Dankzij de links goddeloze partijen hangt er een waas van ‘klimaat, immigranten en gender neutrale hysterie’ over ons land. De boeren worden hierin mee gezogen en beschuldigt door dezelfde kliek van natuur beschadigder. Zij worden niet gevraagd duurzaam verbindend te zijn met stedelingen die ons besturen, neen de linkse lobby wil af van boerenbedrijven. Dezelfde stedelingen zijn halve getto’s geworden van ‘gelukzoekende immigranten’ die zich nooit bij een boer of op het platteland gaan melden. Diezelfde ‘immigranten’ worden door onze links goddeloze groeperingen als ‘vluchteling’ beschouwt.

 

 

Een titel die ze zonder studie en werken gratis krijgen als "p*r*sieten". Dat is nogal een verschil met de titel boer die ook nog eens voor ons voedsel zelf werkt, sloten en natuur onderhoudt naast zijn dieren en gezin.
Onze boeren, ze vormen het fundament voor elke gezonde samenleving op aarde. Niet de gelukzoekers en links extreme stedelingen die niet weten wat 80 uur werken is per week.

 

Rentmeester.
Terugkomende op de titel boer zou dit een adellijke zijn, daar hij rentmeester is van het land. Ook een landwachter of beheerder wordt hij/zij wel genoemd. Hoezeer de adel in den grond van de zaak altijd boer is geweest blijkt wel uit het woord ‘boerenhoeve’ wat afstamt van een hof. Zo ging het eigenlijk eeuwenlang. Dat beeld verandert zie ik met lede ogen.

 

Het nu en dan.
Als schrijver en landbouw liefhebber zal Nederland een transitie ondergaan. Dat komt ook in onze landbouw en specifiek het melken van koeien. Dat zal de komende jaren drastisch naar beneden gaan. Door een ontmoedigingsbeleid voorspel ik aangaande de melkplas de komende 5-10 jaar dat het zeker 30 procent zal afnemen. Duizenden boeren moeten opkrassen of worden uitgekocht. Hun kennis en vak gaat verloren, ons landschap wordt verder verandert in een troost en stemloze omgeving.

 

Mediakartel / systeempers.
De stedelingen en ook wij worden gevoed door de NOS, NPO, VARA/BNN met hun giftige cocktail van kunstmelk. Hun slinkse woorden en bedrieglijke levensvormen staat elk gezond tegengeluid en boerenverstand in de weg. De gay parades en woke cancel culturen zijn voedsel voor mensen uit dit domme volk. Hierin nemen een D’66, Volt, Groen links en de PvdA het goddeloze voortouw. Andere partijen lopen ook schoorvoetend die richting op om maar vooral politiek correct te zijn.

 

Communistisch Deconstructief Appel.
Waar is het CDA, CU en VVD als boeren partij? Juist die weten al niet meer wie ons land hebben bewerkt en groot gemaakt met geloof en eerbaarheid. Vooral het CDA is nu een Communistisch Deconstructief Appel die geen enkel geloof in daad meer in zich heeft. Het zijn krachteloze partijen die zichzelf hebben overgegeven aan hun eigen ongezonde werken. Ze hebben de edele boeren bedrogen en gedegradeerd tot uitschot…..

 

Germaanse gedachtegoed.
De gelovige boer die waarden en normen hanteert vanuit zijn hoeve wordt duidelijk in de steek gelaten. Zijn geloof voor zaaien en oogsten binnen ons gezond Germaanse gedachtegoed wordt belachelijk gemaakt door de vele onbegrijpelijke regels en opleggingen. De EU zou bepalen hoe wij moeten gaan denken en leven. Elk tegengeluid wordt in de kiem gesmoord door hun trawanten via onze media.

 

Boerenleed.
Gezien het boerenleed dat ons treft zou ik zelf graag zelf de boerenleider willen zijn. Dan herstel ik de woorden Volk & Bodem. De gezonde boer verhef ik in de adel. Mijn ministerie van landbouw komt dan in Winterswijk te staan. Dat draagt het rentmeesterschap op Christelijk Germaanse normen uit, waarbij regeneratieve landbouw de basis wordt. Hoe het draagvlak zal zijn, of die vruchtbaar is zal de tijd leren.

 

Willibrordus van der Weide.
Kringleider NVU Gelderland.

 

Bron: Wij Europa 84 - Jaargang 21 - December 2022